رژ لب جامد و بدون سرب دوسه شماره ۱۳

Doucce Lipstick No 13

24,000 تومان